ข่าวดี 6 เอกสาร ถ้าทำหาย ทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความให้ยุ่งยากอีกต่อไป

ขึ้นชื่อว่าเอกสารสำคัญแล้ว เวลาทำหายนั้นบอกเลยว่า ทำให้เราหัวเสียได้ทีเดียว เพราะต้องไปแจ้งความเอกสารหาย และต้องไปรอคิวทำเอกสารใหม่ แต่ทว่าตอนนี้ ไม่ต้องยุ่งยากแล้ว เพราะ เอกสาร 6 อย่างต่อไปนี้ หากทำหายไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความ สามารถไปทำใหม่ได้เลย ได้แก่

1.บัตรประชาชนหาย : ผู้ทำหายนําทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

2.บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิพยาบาลหาย : นําบัตรประชาชนไปดำเนินการทำใหม่ได้เลยที่สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทของตัวเอง

3.ใบอนุญาตขับขี่หาย : นําบัตรประจำตัวประชาชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่ใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอดชีพก็จะได้เป็นใบตลอดชีพเช่นเดิม

4.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหาย : นําบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านไปดำเนินทำบัตรใหม่ได้เลย ที่สรรพากรพื้นที่เขตของตัวเอง

5.แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย : ให้นําสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

6.สำเนาทะเบียนบ้านหาย : ให้เจ้าบ้านหรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือ มอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำได้เลย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีชาวเน็ตเตือนว่า อย่าใช้ชีวิตบนความประมาท เอกสารหายไม่ต้องเอาใบแจ้งความไปแสดงก่อนทำใหม่น่ะจริงครับ แต่เอกสารที่หายควรแจ้งความเป็นหลักฐานว่าเอกสารนั้นๆไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเจ้าของนับแต่วันที่หาย เพื่อเป็นหลักฐานและป้องกันตนเองหากมีผู้ไม่ประสงค์ดีหรือ มิจฉาชีพนำเอกสารเราไปทำความเสียหาย เช่นทำสัญญากู้ยืม หรือ อื่นๆอันจะทำให้เจ้าของเอกสารที่หายนั้นเดือดร้อนและมีความผิด

ขอบคุณ : Thairealtvhd