คนไทยเตรียมรับมือภัยแล้งปี 63 น้ำกินไม่พอ สินค้าเกษตรราคาพุ่ง ข้าว-ผักแพง

วันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 เริ่มเข้าสู่สภาวะรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่ จ.นครราชสีมา ปริมาณน้ำแห้งขอด ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ ทำให้ชาวบ้านต้องซื้อน้ำอุปโภคบริโภค จากรถบรรทุกน้ำที่ขับมาเร่ขาย เพื่อนำไปเติมลงในโอ่งเก็บน้ำที่บ้านของตนเอง

 

โดยน้ำจากรถบรรทุกจะขายในราคา 150 บาท ต่อน้ำ 2,000 ลิตร ซึ่งสามารถใช้ได้เพียงแค่ 3 วันเท่านั้น น้ำก็หมด ส่งผลให้ในแต่ละเดือนชาวบ้านต้องซื้อน้ำเฉลี่ยเดือนละกว่า 1,000 บาทเลยทีเดียว

ส่วนที่ จ.ขอนแก่น ทางชลประทานเร่งเติมน้ำเข้าสู่บ่อประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมขอความร่วมมือประชาชน อย่าสูบน้ำไปใช้ในการทำนาปรัง ควรปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพราะน้ำที่ระบายครั้งนี้ มีปริมาณจำกัดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเท่านั้น

นอกจากนี้ ภัยแล้งที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะราคาข้าว และผักสดที่จะมีราคาพุ่งสูงขึ้น กระทบต่อผู้บริโภคแน่นอน

ขอบคุณ : เรื่องเล่าเช้านี้