“วัดหลวงพ่อโสธร” เปิดให้ ปชช.เข้าสักการะหลวงพ่อโสธร พร้อมมาตรการเข้ม

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะหลวงพ่อโสธรแล้ว หลังจากปิดมาเป็นเวลา 1 เดือน โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ออกมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร ดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีอาการไข้ ไอ ให้งดเข้าสักการะ
2.ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในพระอุโบสถ โดยเรียงแถวให้เป็นระเบียบ
3.ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ ในจุดบริการก่อนเข้าไปในพระอุโบสถ
4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ในการเดินเข้าไปกราบหลวงพ่อโสธร
5.ไม่กราบหลวงพ่อโสธรลงที่พื้น หากจะกราบให้หาผ้ารอง
6.ให้นั่งรอแก้บนตามจุดที่กำหนดไม่ให้มายืนรวมกลุ่ม

นอกจากนี้ การเข้าไปในพระอุโบสถหลังใหม่ ให้เข้าเป็นรอบ รอบละ ไม่เกิน 20 คน โดยเฉลี่ยกันและนั่งรอในสถานที่ที่ทางวัดจัดให้ โดยทางวัดได้วางเจลแอลกอฮอลล์ไว้ทุกจุดเพื่อให้ประชาชนที่มาสักการะหลวงพ่อโสธรได้ใช้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-19

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จะจัดบุคคลากรมาสนับสนุนการตรวจคัดกรองก่อนจะเข้าไปในพระมหาวิหารและพระอุโบสถ สำหรับพระมหาวิหาร และพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร เปิดให้เข้าสักการะ วันปกติ เวลา 07.00-16.30 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

ที่มา : สนุกดอทคอม